BiSam Örebro län /Kontorsansvarig RSMH,

Heltid,100 %

Vi söker en BISAM, Brukarinflytandesamordnare för att samordna, stärka, utveckla och tillvarata brukarperspektivet i samverkan Region Örebro län samt länets tolv kommuner och andra aktörer där man gemensamt arbetar för psykisk hälsa. Som BiSam samordnar, utvecklar och företräder du länets brukarrörelse NSPH Örebro län.

Läs mer