Anton Lindvall är ambassadör och ny samordnare för Hjärnkoll Örebro län, region Örebro. Anton kommer att ha ett extra ansvar för att utveckla Hjärnkoll Örebro läns arbete med ungdomar. De huvudsakliga målen är att öka mängden ungdomar och unga vuxna ambassadörer i regionen och att säkerställa att hjärnkolls budskap når och resonerar med unga i regionen. Anton brinner för att skapa utrymme för ungdomar och unga vuxna att bli sedda och hörda, tillsammans ge en verklighetstrogen bild av hur det är att vara ung i dagens samhälle.
“Genom att fånga upp fler ungdomar och att skapa förutsättningar för dem att få dela med sig, få synas och höras, skapar vi också fler förutsättningar för Hjärnkolls arbete i framtiden. Jag vill inte bara att Hjärnkoll Örebro län ska kunna bli en samlingsplats för ungdomar och en förmedling för dem att dela med sig av sina erfarenheter, utan jag vill att Hjärnkoll Örebro län ska kunna bli en plattform för unga att uttrycka sig.”