Ny Bisam är Anna Norrefalk. Hon kommer arbeta för att öka brukares och patienters inflytande och egenmakt i den psykiatriska vården samt samordnare för NSPH-nätverket i Örebro län.