Från och med måndag den 8 februari har personer med boendestöd/hemtjänst i vår region kunnat boka tid förvaccination mot covid-19. Fråga din boendestödjare om mer information. De som har boendestöd/hemtjänst kan eventuellt vaccineras i hemmet. Det gäller i de flesta kommunerna. Fråga din boendestödjare vad som gäller för just dig. Övriga ska boka via 1177. OBSERVERA att du ska läsa på 1177 där det står HEMTJÄNST.

För hemtjänst och boendestöd gäller samma regler. Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller både den som har boendestöd/hemtjänst och närstående som bor i samma hushåll som den som har boendestöd/hemtjänst.

Ovanstående information har jag sammanställt från olika dokument och gäller efter kontroll med sakkunnig.

 

Örebro 2021-03-24

Elisabet Norlinder

Senior (H)järnkollsambassadör

 

Anna Norrefalk

BISAM Örebro län / NSPH-samordnare Örebro län