Socialstyrelsen har identifierat riskgrupper gällande Covid-19 i åldern 18-67 år. Personer med schizofreni och bipolär sjukdom bedöms nu ingå i de riskgrupper ”som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid insjuknande i covid-19”, sedan den 29 april. Se punkt 16.

Risk att drabbas allvarligt av covid-19 (socialstyrelsen.se)