Vi har under oktober 2021 – januari 2022 genomfört en brukarstyrd brukarrevision på Psykiatrisk rehabilitering, avd. 1, Karlahuset. Vi har intervjuat patienter om deras upplevelse av att vårdas på avdelningen. Resultatet kommer presenteras för patienter och ledning där positiva delar och förbättringsområden kommer lyftas. Det känns mycket lovande att verksamheter hör av sig och vill veta hur deras patienter upplever vården – ett mycket viktigt perspektiv i utvecklingen av vården. Brukarrevisionens resultat kommer att utmynna i ett nystartat brukarråd inom psykosvården på Karlahuset vilket är ytterligare ett steg i ett mer systematiskt arbete med brukarinflytande. Ännu en brukarstyrd brukarrevision planeras inom öppenvården på Karlahuset.

 

Är du och din verksamhet intresserade av att beställa en brukarstyrd brukarrevision för att få goda grunder och ett bra verktyg i utvecklingen av vården/stödet för brukare/patienter/klienter? Hör av dig till oss så bokar vi ett möte för mer information!