Vill du ansöka till PEER Supports grundutbildning i Örebro med möjlighet till arbete som själverfaren stödperson inom psykiatrin, rättspsykiatrin eller beroendecentrum i Region Örebro län?

Hösten 2022* anordnas en 15-dagars PEER Support grundutbildning fördelad på fem veckor dagtid med föreläsningar och eget arbete för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och är tillräckligt återhämtad från egen ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för andra. Vi söker dig med erfarenhet av psykiatrisk, rättspsykiatrisk och beroendevård.

Läs mer om PEER Support här: Peer Support | NSPH Örebro län

Att ha genomgått PEER Support grundutbildning är en förutsättning för att söka kommande arbete som PEER supporter och ett krav för att arbeta som PEER supporter.

Kommande tjänster planeras inom beroendecentrum, specialistpsykiatrin inom psykosvården, rättspsykiatrin och allmänpsykiatriska vårdavdelningar.

Antalet platser till grundutbildningen är begränsat och efter avslutad utbildning kan du söka de tjänster som kommer annonseras av regionen.

Vid ansökan kommer ett urval att göras utifrån vissa kriterier.

Informationsträffar

Om du vill veta lite mer och vill träffa oss för att ställa frågor om arbetet som PEER Support finns möjlighet att delta på informationsträffar:

Måndagen den 22 augusti kl. 14.00

Onsdagen den 24 augusti kl. 17.00

Plats: RSMH Örebro, Hjalmar Bergmans väg 50

Skicka din ansökan senast den 1 september till bisamorebrolan@outlook.com  

I ansökan ska du kort beskriva dina personliga egenskaper, relevant egen erfarenhet och hur du tror att du kan bidra med din återhämtningsresa för att stötta andra. Vi ser gärna att du har avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande.

Frågor ang. utbildningen eller ansökan skickas till bisamorebrolan@outlook.com. Mellan v. 27 – 30 kommer inte mail att besvaras p.g.a. semester.

*med reservation för eventuella förändringar

 

NSPH Örebro län

orebrolan.nsph.se