Vill du ansöka till PEER Supports grundutbildning i Örebro med möjlighet till arbete som själverfaren stödperson inom psykiatrin, rättspsykiatrin eller beroendecentrum i Region Örebro län?

 

Hösten 2022* anordnas en 15-dagars PEER Support grundutbildning fördelad på fem veckor dagtid med föreläsningar och eget arbete för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och är tillräckligt återhämtad från egen ohälsa för att kunna fungera som ett stöd för andra. Vi söker dig med erfarenhet av psykiatrisk, rättspsykiatrisk och beroendevård.

Läs mer om PEER Support här: Peer Support | NSPH Örebro län

Att ha genomgått PEER Support grundutbildning är en förutsättning för att söka kommande arbete som PEER supporter och ett krav för att arbeta som PEER supporter.

Antalet platser till grundutbildningen är begränsat och efter avslutad utbildning kan du söka de tjänster som kommer annonseras av regionen.

Vid ansökan kommer ett urval att göras utifrån vissa kriterier.

Plats: RSMH Örebro, Hjalmar Bergmans väg 50

Skicka din ansökan senast den 1 oktober till bisamorebrolan@outlook.com

I ansökan ska du kort beskriva dina personliga egenskaper, relevant egen erfarenhet och hur du tror att du kan bidra med din återhämtningsresa för att stötta andra. Vi ser gärna att du har avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande.

Frågor ang. utbildningen eller ansökan skickas till bisamorebrolan@outlook.com.

*med reservation för eventuella förändringar

NSPH Örebro län

orebrolan.nsph.se