Vi söker nu dig som har en egen erfarenhet, har kommit en bit i din återhämtningsprocess, och vill använda den för att undersöka hur nuvarande patienter/klienter/brukare upplever det stöd de får från samhället eller en specifik verksamhet? Brukarstyrda brukarrevisioner innebär att egenerfarna undersöker en verksamhets kvalitet utifrån ett brukarperspektiv med enkäter och/eller intervjuer. Läs mer nedan och välkommen med din ansökan!

 

Vill du vara med och utveckla den psykiatriska vården?

Det kan man göra genom en brukarrevision. En brukarrevision är en granskning av vård- eller omsorgsverksamhet som utförs av brukarrevisorer – alltså av personer som har egen erfarenhet av liknande verksamheter. Som brukarrevisor granskar man på olika sätt vad patienter, brukare eller klienter tycker om den insats som de får.

NSPH i Örebro län inleder nu ett långsiktigt arbete med brukarrevision. NSPH Örebro län är en samarbetsorganisation för föreningar på området psykisk ohälsa och beroende, vars övergripande uppdrag är att stärka inflytande och delaktighet för patienter och brukare.

Nu söker vi dig som skulle vilja ha uppdrag som brukarrevisor!

En utbildning för blivande brukarrevisorer kommer att hållas den 31 augusti – 1 september, 2024. Utbildningen sker digitalt. Utbildningen kommer att ge dig de tips och verktyg du behöver för att kunna arbeta som brukarrevisor. Det uppdrag du utför som brukarrevisor kommer arvoderas genom timersättning och om ditt arbete kräver det kommer reseersättning att utgå. Uppdraget kan med fördel kombineras med annan form för anställning eller uppdrag.

Som brukarrevisor är det ett krav att du:

  • Har erfarenhet som brukare/patient och/eller som anhörig
  • Har god förmåga att uttrycka dig i skrift
  • Är en god lyssnare

Som brukarrevisor förutsätter vi att du:

  • Har ett fördomsfritt förhållningssätt och en positiv attityd till de personer som skall intervjuas

Ta chansen att vara med och arbeta för att utveckla den psykiatriska vården!

Ansökan görs senast 1 augusti.

För att anmäla ditt intresse skickar du en ansökan bestående av ett personligt brev där du kortfattat beskriver din erfarenhet som brukare/patient och/eller som anhörig samt ett CV. Ansökan skickas till: bisamorebrolan@outlook.com

Vänligen notera att vi tillämpar löpande urval och att utbildningsplatserna därmed kan komma att vara tilldelade innan sista ansökningsdag. Utbildningen är förlagd digitalt men du behöver bo så du enkelt kan ta dig till verksamheter som bedrivs i Örebro län.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Anna Norrefalk

Brukarinflytandesamordnare, NSPH Örebro län
bisamorebrolan@outlook.com