Under En månad för livet, 10 sept – 10 okt, kommer psykisk hälsa och suicidprevention att uppmärksammas extra mycket i Örebro län. Då pågår det olika evenemang som ska öka kunskapen om dessa ämnen i samhället. En månad för livet är ett samarbete mellan Region Örebro län, länets kommuner, blåljusorganisationerna, civilsamhället och näringslivet.

Läs mer här->