NSPH Örebro län

Brukarinflytandesamordnare

Anna Norrefalk

bisamorebrolan@outlook.com

0702483860

 

Hjärnkoll och NSPH Örebro län

c/o Föreningarnas hus

Slottsgatan 13A

703 61 Örebro

Anna Norrefalk

Brukarinflytandesamordnare (BiSam) Örebro län

Johan Stenkvist

Webb