Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett riks-nätverk för organisationer, som var för sig representerar människor med olika former av psykisk ohälsa och sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, självskadebeteende, beroendeproblematik och suicidalitet samt deras anhöriga.

Det regionala nätverket för NSPH i Örebro län bildades i november 2008 och består av ett antal länsövergripande  föreningar som alla på något sätt är knutna till Region Örebro läns psykiatriska vård och rehabilditering. NSPH i Örebro län består av både brukar- och anhörig-föreningar.

NSPH i Örebro län arbetar med många olika frågor, frågor som kan förbättra situationen för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga. Eftersom vi består av olika föreningar som har olika åsikter i vissa frågor arbetar vi endast med de gemensamma frågorna. NSPH har regelbundna träffar, ungefär tio per kalenderår.

NSPH Örebro län har representanter med i olika referens- och utvecklingsgrupper i samverkan för psykisk hälsa, förbättrad vård och rehabilitering. Vi ser oss som en självklar samverkanspart i utvecklingsarbetet ihop med länskommunernas socialpsykiatri och psykiatrin, Region Örebro län.

Vi finns med i projektgrupper för person-centrerad vård, fysisk aktivitet inom heldygnsvård, insatser för att komma i sysselsättning, psykisk-hälsaarbete och arbete i nationella överenskommelser för riktlinjer kring olika diagnoser, substansbruk mm

Vill du genom din medlemsförening vara med och påverka eller lämna in förlsag på viktiga frågor för oss att driva?
Eller är du kanske medlem i en läns-förening som arbetar för psykisk hälsa i Örebro län och känner att ni vill lämna in en ansökan för att komma med oss i nätverket NSPH Örebro län?

Varmt välkommen att höra av dig!

Märk ditt mejl med “Ansökan NSPH Örebro län” och skicka till:

bisamorebrolan@outlook.com

Väl mött!