Stödjer du en närstående med
psykisk ohälsa?

Då kan du som anhörig behöva stöd
i att förebygga stress och få tips på
en del hållbara vardagsstrategier
Med fokus på dig som anhörig
lär vi oss om stress och sårbarhet,
egna och andras känslor. Vi hittar idéer
och strategier för att kunna vara mer
varsam med sig själv.

Läs mer och anmäl dig:

FPS Var varsam