Ungefär en person i veckan i Örebro län, ser ingen annan utväg på sitt lidande än att avsluta sitt liv. Suicid kan drabba vem som helst, när som helst.
Under En vecka för livet samlas vi för att lära oss mer om vad vi kan göra för att förebygga suicid, för egen del, som medmänniska och som yrkesperson.