Nyheter

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbetar gentemot. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.
Ladda ner som pdf

Evenemang

Peer support är en förkortning av Personlig Egen Erfaren Resurs och är en ganska ny yrkeskategori.
Läs mer om Peer Support
NSPH Örebro län lanserar en ny hemsida - Video (uppdaterad 2020-05-10).

Birgitta Gunnarson

Nätverkssamordnare

Johan Stenkvist

Webb