Nyheter

Brukarinflytandesamordnare (BISAM) i Örebro län är Anna Norrefalk. Hon arbetar för att öka brukares och patienters inflytande och egenmakt i den psykiatriska vården samt samordnare för NSPH-nätverket i Örebro län.
I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar och vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer att arbetar gentemot. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället.
Ladda ner som pdf

Evenemang

Peer Support är en förkortning av Professionell Egen Erfaren Resurs och är en ganska ny yrkeskategori.
Läs mer om Peer Support

Anna Norrefalk

Brukarinflytandesamordnare (BiSam) Örebro län

Johan Stenkvist

Webb